Vätgas och Kangen vatten

Hem / Information / Vätgas och Kangen vatten

VILL DU VETA MER?

I arbetet som distributörer av Kangen vatten har vi möjligheten att berika människor genom att stärka deras helhetshälsa och ekonomi.

 

KONTAKTA OSS→

Vad är kangen vatten?

Att dricka joniserat Kangen vatten är fördelaktigt för hälsan. Vattnet blir förädlat med egenskaper som har positiv inverkan på våra celler. Det finns mycket forskning kring joniserat vatten. Här kan du läsa om några av egenskaperna vattnet har, samt lära dig begreppen i processen som sker när Kangen vattnet skapas.

Till dig som är intresserad av att djupdyka i information och forskning har våra team medlemmar som delar det intresset tagit fram massa bra länkar till forskning, som du ser i texten. Sedan kan du själv söka vidare för att finna mer spännande, outforskade djup av detta hälsofrämjande vatten. Längst ner på sidan tipsar vi dig om sökord, så du hittar rätt bland alla termer och begrepp.

Vätgas

Vätgas bildas naturligt vid jonisering och är en potent selektiv antioxidant, flera gånger starkare och effektivare än till exempel grönt te eller blåbär.

Vätgas är en så liten beståndsdel att den kan nå vår mitokondrie och motverka fria radikaler på cellnivå. Väte är den minsta molekylen som existerar, så långt forskningen vet i nuläget.

När antioxidanter och fria radikaler har neutraliserat varandra och pH balansen återställts med hjälp av vätgas förses kroppen med extra syre.

Syret transporterar bort avfall från kroppen. På så vis hjälper Kangen vatten till i kroppens egna avgiftnings-processer. Syre är livsviktigt för hälsan, bland de viktigaste som finns för människan är: vatten, syre, solljus.

Att dricka vätgas berikat vatten har positiv inverkan på vårt centrala nervsystems funktioner. Se forskning om nervsystemet och Kangen vatten här. 

ORP

Kangen vatten är berikat med ett mer hälsosamt värde av ORP. ORP står för “Oxidation Reduction Potential” och det används för att mäta om enheten (vattnet) kommer att skapa eller motverka oxidering i kroppen. Ett annat ord för oxidering är rost, för oss människor innebär det att vi åldras, torkar ut. En Läsk har i genomsmitt +400 ORP och det kan skapa ohälsosam oxidation i kroppen. Kranvatten I städer har mellan +100 och +300, och även det kan skapa ohälsosam oxidation. Kangen vatten har ner till -850 ORP och det kan motverka oxidation och därmed åldrande.Ju lägre ORP värde, desto större potential att förbättra vår hälsa och motverka oxidation. I detta fall är minus alltså bra för oss. Här är en länk till forskning. 

Mikrokluster

När vatten genomgår elektrolys så blir vattenmolekylerna laddade med elektricitet, de åker isär ifrån varandra på grund av den nya spänningen. Då bildas det mindre ansamlingar (kluster) av vattenmolekyler som mycket enklare kan tas upp och absorberas av kroppen. En effekt som är vanlig är att en kan dricka mycket större mängder vatten utan att bli uppsvälld i magsäcken. Kroppen absorberar joniserat vatten fortare. Länk till forskning.

PH

pH betyder “Potential Hydrogen”, på svenska är det “potentiellt väte”. 

Måttstocken på hur mycket väte någonting innehåller är dess pH värde. Där 7 är neutralt, mindre än 7 går mot surt och över 7 går mot basiskt, alkaliskt. 

“Att dricka basiskt vatten är bra för kroppen”, är egentligen ett felaktigt påstående, då det är totalt avgörande hur vattnet har fått sitt höga (basiska, alkaliska) pH värde. 

Det går att höja pH värdet på vatten genom kemikalier eller genom elektrolys, jonisering, som du läser om under nästa rubrik. Att dricka vatten där kemiska tillsatser gjort vattnet basiskt, alkaliskt, kan potentiellt bli farligt över längre tid, då kemikalier kan lagras i våra organ och rubba vår kropps naturliga balans (homoestas). 

 

Höjs pH värdet med mineraler som framställs på kemisk väg, så höjs TDS (total dissolved solids). Totala lösningsbara solider och dessa mineraler kan lagras i kroppen och orsaka obalans i hälsan.

Elektrolys

2h²o -> 4h+ + o²
Betyder: 2 vattenmolekyler + el, blir till 4 vätejoner och syrgas.

Genom att vattnets pH värde höjs med vätgas så innebär det att mängden mineraler i vattnet är likadan som innan, men pH värdet har temporärt höjts. När du dricker vattnet så frigörs vätgasen och agerar som en antioxidant i kroppen. 

Fördelarna med att höja vattnets pH med jonisering är att då förblir TDS värdet densamma. Med Kangen vatten så höjs pH:t som en bieffekt av joniseringen då det är vätgasen som höjer andelen väte i vattnet, och inte kemiska tillsatser. 

I en elektrolys sker framförallt tre processer med vattnet; vätgas och syrgas bildas och på grund av att vätgas bildas blir vattnet alkaliserat. Det är med dessa egenskaper Kangen vattnet blir potent att läka på cellnivå. Länk till forskning. 

 

Elektrolys förstärkare

Många joniserings maskiner från Enagic bildar de två vattensorterna: Starkt Kangen vatten, pH 11 och Starkt surt vatten, pH 2,5. För att bilda dessa pH värden behövs en tillsats. Därför innehåller de två vattensorterna “Electrolysis enhancer”, som vi översatt till “Elektrolys Förstärkare”.

  

“Elektrolys förstärkare” innehåller:

Renat vatten 99%+
-Sodium Klorid (Bords salt)
-Sodium Hypoklorit >0.1% (En salt sammansättning). Ett konserveringsmedel som går under liknande kategori som blekmedel, men det är långt ifrån hushålls blekmedel!

  

Denna saltsammansättning används som konserveringsmedel för att bibehålla kvalitén på produkten. Kranvatten kan innehålla upp till 0,5% av denna saltsammansättning, så det är ingenting att oroa sig för 🙂 
Elektrolys förstärkaren används för att öka konduktiviteten i joniserings processen, vilket är avgörande för att maskinen ska kunna producera Starkt Kangen vatten pH 11 och Starkt surt vatten pH 2,5. Maskinen använder en mycket liten mängd för processerna. Dessa två vattensorter är mest till för städning, desinficering, lösa upp fett och för att rengöra grönsaker från bekämpningsmedel. Du kan även använda dessa vattensorter i flertalet olika hälsovårds syften för både människa och husdjur. Mer om användningsområdena för dessa vatten sorter hittar du i Användnings tips för vattnet.

 

I vår youtube spellista “Vatten” finner du en kort video om hur Enagics vattenmaskiner använder Elekrolys Förstärkaren.  
Vi har valt att presentera några av Enagics produkter som skapar det vätgas berikade Kangen vattnet du nyss lärt dig mer om. Vi rekommenderar våra favorit produkter här.

Forska vidare på egen hand?

Vi rekommenderar dig att söka på oberoende publicerad forskning, tillexempel genom PubMed databasen som inte har något försäljningsintresse.

  

Tips på sökord:

Joniserat vatten- “Ionized water”
Vätgas- “Molecular Hydrogen”
Elektrolys Reducerat Vatten- “ERW Water”

Kangen vatten- “Kangen water”

Observera att Elektrolys Reducerat vatten “ERW WATER”, är processen som just Kangen vatten skapas av, förklarat ovan under rubriken “Elektrolys”. Märk väl att detta INTE är detsamma som alkaliskt vatten- “ALKALINE WATER”, där pH värdet kan ha höjts endast med hjälp av kemikalier och tillsatta mineraler. Jämför att äta fint framtaget naturligt havssalt gentemot att äta vägsalt- båda är under kategorin salt, men av markant skild kvalitet, och påverkar således kroppen på helt skilda sätt. 

FÖRÄDLA DITT VATTEN

BERIKA DITT LIV

KONTAKTA NORDISK URKRAFT →